Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2016

ΜΙΑ ΞΑΦΝΙΚΗ ΒΡΟΧΗ (ΗΧΟΙΣΤΟΡΙΑ)

Στόχοι/Σκοποί:

Εισαγωγή στην ηχητική απόδοση μιας ιστορίαςΕισαγωγή στη δραματοποιημένη κίνησηΕισαγωγή στην έννοια του crescendoΕισαγωγή στην έννοια του accelerando
Υλικά:

Μεγάλος χώρος για κίνησηΚρουστά όργανα τάξηςΔιάφορα ηχογόνα αντικείμενα (μολύβια, φελλοί, μπουκάλια κ.τ.λ.)Εικόνα που να παραπέμπει στην ιστορία (πλαστικοποιημένη και σε μεγέθυνση)


Εισαγωγικές Δραστηριότητες:


 Προετοιμάστε το θέμα της ηχοιστορίας προκαλώντας μια συζήτηση με τα παιδιά. Π.χ. Ρωτήστε τα: "Σας έχει ποτέ συμβεί, ενώ περπατάτε στο δρόμο, να πιάσει μια ξαφνική βροχή;", "Όταν βρέχει και δεν κρατάμε ομπρέλα, πως συνήθως περπατάμε;". Ανάλογα με τις απαντήσεις τους καθοδηγήστε τα προς την υπόθεση της ιστορίας που θα ακολουθήσει.

Δείξτε μια εικόνα η οποία περιγράφει την υπόθεση της ιστορίας που θα ακολουθήσει στα παιδιά και έπειτα ζητείστε τους να σας πουν τι βλέπουν.


 Στη συνέχεια προσπαθήστε να αποδώσετε αυτά που βλέπετε στην εικόνα (π.χ. πουλάκια, αέρας κ.τ.λ.), με ήχους, χρησιμοποιώντας τα μουσι…

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΙΣ ΝΟΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ

1.Διδακτικός στόχος:
·Να γνωρίσουν ακουστικά και να μπορούν να διαχωρίσουν τους ψηλούς και χαμηλούς ήχους.·Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με το πεντάγραμμο και το κλειδί του ΣΟΛ.·Να μάθουν να ονομάζουν τις νότες.·Να μπορούν να συνδέουν κάθε νότα με συγκεκριμένο χρώμα.·Να ξεχωρίζουν τις γραμμές από τα διαστήματα και να μπορούν να αναγνωρίζουν τις νότες πάνω στο πεντάγραμμο.

2.Σκοπός:
·Να γίνει ορισμός της λέξης «νότα».·Οι μαθητές να καταστούν ικανοί να κατανοήσουν τη χρησιμότητα του γραπτού κώδικα σε μια «γλώσσα».·Να μπορούν να αναγνωρίσουν ήχους και να τους διαφοροποιήσουν ανάλογα με το τονικό τους ύψος.·Να γίνει γνωριμία με τη μουσική σημειογραφία.

3.Διδακτική προσέγγιση:
·  Άτυπη μουσική εκπαίδευση (μουσικοκινητικές δραστηριότητες, μουσικά παιχνίδια).·Τυπική μουσική εκπαίδευση (πεντάγραμμο, κλειδί ΣΟΛ και αναγνώριση νοτών πάνω σε αυτό).

4.Διαθεματική προσέγγιση:
·Σύνδεση με το μάθημα της γλώσσας, των εικαστικών, της φυσικής αγωγής.
5 .Μέσα διδασκαλίας-υλικά:
·Πιάνο ή αρμόνιο·Πίνακας και μαρκαδ…