Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2017

Η Περιπέτεια

Στόχοι/Σκοποί:


Τα παιδιά να μπορούν να ακολουθούν μη λεκτικές οδηγίες.Να μπορούν να παίζουν χωρισμένα σε ομάδες διαφορετικά ρυθμικά σχήματα.Επανάληψη στις έννοιες forte - piano και adante - allegro.Επανάληψη (ή και εισαγωγή) στο ρυθμό 7/8 (Καλαματιανός).Ρυθμική Συνοδεία σε δύο διαφορετικά ρυθμικά σχήματα 7/8.
Υλικά:
Κρουστά όργανα τάξηςcd playerprojector (προαιρετικά)
ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑΣ:
Δραστηριότητα 1η:
     Χωρίζουμε τα παιδιά 2 ομάδες. Στην πρώτη ομάδα δίνουμε τύμπα, ξυλάκια, καστανιέτες και μαράκες και στη δεύτερη κουδουνάκια, καμπάνες, σείστρα, μεταλλόφωνα. Αν ο αριθμός των παιδιών της τάξης είναι μεγάλος και τα μουσικά όργανα που έχετε δεν επαρκούν για όλα, τότε μπορείτε να χωρίσετε τα παιδιά σε 3 ομάδες. Η τρίτη ομάδα θα αποτελεί "την ομάδα των φωνών και του τραγουδιού", η οποία παράγει ήχους με τη φωνή και το σώμα, τραγουδά και χορεύει ελεύθερα στο χώρο.      Προετοιμάστε τα παιδιά λέγοντάς τους ότι θα τους μιλήσετε για μια περιπέτεια που ζήσατε πριν λίγες μέρες και ότι χ…

Οι ρυθμικές αξίες ως μέσο ανάπτυξης της ρυθμικής ικανότητας

Σκοποί/Στόχοι:

Να αναπτυχθεί η επικοινωνία και το αίσθημα αποδοχής από την ομάδα.Να αναπτυχθεί η ικανότητα κινητικής έκφρασης.Να αναπτυχθεί η ακουστική αντίληψη, η ρυθμική ικανότητα και η αυτενέργεια.Να αναπτυχθεί η κινητική δημιουργικότητα.Να αναπτυχθεί η συνεργασία.
Υλικά: 1 ταμπουρίνο.
Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα χωρίς θρανία ή η αυλή.
Απαιτούμενος Χρόνος: 1 διδακτική ώρα.
Δραστηριότητες:
Ήχος - Ηχώ.
 Ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές στον κύκλο και τους ζητά να πουν με τη σειρά το όνομά τους, συνοδεύοντας συγχρόνως με ηχηρές κινήσεις. α) χτυπώντας όλες τις συλλαβές, β) χτυπώντας μόνο την τονισμένη και γ) με κάποιον άλλο τρόπο που επινοεί το παιδί. Κάθε φορά που ακούγεται ένα όνομα, η υπόλοιπη ομάδα επαναλαμβάνει (ηχώ).
Παραλλαγή: Κάθε παιδί επιλέγει το όνομα ενός συμμαθητή του. Συνεχίζει το παιδί που άκουσε το όνομά του. Μόλις τελειώσει κάθεται σταυροπόδι και το παιχνίδι τελειώνει μόλις κάτσουν όλα τα παιδιά.
Ρυθμικές Αξίες.
Μέσα από συζήτηση σχετικά με τους τρόπους κίνησης ανθρώπων και ζώων…